St. Janshof, Mechelen

vendredi 17 novembre 2023

Hand in Hand met Lokale Gemeenschappen - DEEL 1

Al meer dan twintig jaar werkt Rotary Club Mechelen Opsinjoor (RCMO) samen met het St. Janshof, een school waar licht, - matig,-  ernstig mentaal vertraagde jongeren begeleid en opgeleid worden.

We gingen op bezoek bij voormalig directeur Luc Van Thillo en kregen een rondleiding van huidig directeur Veerle Verheyden.

https://sint-janshof.be

St. Janshof, Mechelen


Luc Van Thillo

RCMO : Hoe is onze samenwerking begonnen ?

Luc Van Thillo : Het was directeur Marc Van Volsem die in 2000 het initiatief nam om beroep te doen op RCMO o.a voor de aankoop van een naaimachine, een sealmachine en wat kleiner materiaal. Toen ik in 2002 directeur werd, heb ik dat contact onderhouden en zijn de aankopen geëvolueerd naar grotere functionele toestellen. Zo kochten we een transportband aan, heel belangrijk om sociale samenwerking te stimuleren. Leerlingen leren er met elkaar communiceren, naar mekaar luisteren en wachten tot de andere klaar is met een taak. Ook heel wat toestellen voor onze houtafdeling en ICT en multimedia materiaal is met jullie steun aangekocht. In feite, alle opleidingsvormen werden op een of andere manier al door jullie gesteund.

RCMO : Hoe is de school eigenlijk ontstaan ?

Luc Van Thillo : Al in 1958 was er een zekere zuster Julia (met het houten handje) die in de Bergstraat een achttal achtergestelde kinderen uit de buurt opving. Na  enige tijd werden de gebouwen in de St. Jansstraat betrokken en toen ik in 1976 begon als leerkracht waren er al 200 leerlingen in het secundair onderwijs en een 150-tal in de lagere school. 

RCMO : Het verbaast ons dat scholen, die gesubsidieerd zijn, toch nog beroep moeten doen op andere fondsen.

Luc Van Thillo : Kwaliteitsvol hedendaags onderwijs vereist veel pedagogisch en didactisch materiaal en enkel met werkingstoelagen lukt het niet. We willen verder evolueren in de modernisering van het onderwijs. Zowel machines voor de opleidingen als bijkomende digitale hulpmiddelen zijn van essentieel belang voor onze school

Veerle Verheyden : In onze houtafdeling werken we nog met machines uit de jaren ’70. Onderhoud hiervan is niet bij te houden. Computergestuurde machines zijn onbetaalbaar. Gelukkig kunnen onze jongeren ook terecht voor stage in bedrijven, waar ze kennis maken met modernere apparatuur

Luc Van Thillo : We hebben ook wel grote financiële pech gehad in 2005 met onze nieuwbouw toen een van de aannemers failliet ging. Daardoor konden we pas in 2007 in plaats van 2006 de nieuwe gebouwen betrekken. Onze spaarcenten gingen op in extra huur voor de oude gebouwen, dubbele verzekering, verwarming enzovoort. Gelukkig is dat achter de rug. Uitbreiden kunnen we niet meer. We zitten aan de maximale capaciteit wat betreft leerlingen.

Veerle Verheyden : We moeten inderdaad met wachtlijsten werken. Onze leerlingen komen van einde en ver. Wie in aanmerking wil komen voor onze school moeten in het voorjaar digitaal een aanvraag indienen. Wie uit de boot valt komt op die wachtlijst.

Veerle Verheyden

RCMO : Wat betekent Rotary voor u en voor de school?

Luc Van Thillo : Voor ik jullie in 2000 leerde kennen, beschouwde ik Rotary als een elite clubje. Bij het begin van onze samenwerking besefte ik al gauw dat het sociaal engagement veel hoger ligt dan de meeste mensen inschatten. Leerkracht en directie beseffen zeer goed de impact van jullie bijdrage. Wat wel nog beter kan is communicatie naar de ouders toe. Mogelijks kan een gelegenheid worden gecreëerd waar jullie zich aan de ouders kunnen voorstellen.

RCMO : Hoe ziet u de samenwerking in de toekomst ?

Veerle Verheyden : We zijn al een tijdje bezig met de uitbreiding van onze opleidingsvormen, voornamelijk OV3, wat neerkomt op het aanbieden van een bredere basis. Zo moet onze afdeling metaal, naast lassen, ook sanitaire installaties kunnen maken. Magazijnmedewerker, verpakker zijn dan weer specialiteiten die aan organisatie en logistiek moeten worden toegevoegd. We moeten mee evolueren in de digitale wereld. Dat, en nog veel meer, zijn de investeringen van de toekomst. Alle steun, in welke vorm dan ook, is welkom. Ook samenwerking op een meerjarenproject.


Rotary Sint Janshof - YouTube