Kudimba

Dienstag, 7. März 2023

Kudimba is een dagcentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren in Lifuwu, Malawi Afrika. De deelnemers van Kudimba zijn kwetsbaar vanwege hun beperking, hun gezondheidstoestand of hun sociale achtergrond. 

Het dagcentrum wordt bemand door een team van toegewijde lokale medewerkers. Er wordt voorzien in voeding, hygiëne, therapeutische zorg, educatieve en recreatieve activiteiten.  Waar nodig wordt ook gezondheidszorg geboden.

De kinderen worden zoveel mogelijk aangemoedigd en ondersteund om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Voor sommige kinderen is dit geen optie, zij krijgen zorg op maat in het project.

Van Rotary Club Mechelen Opsinjoor ontving Kudimba onlangs een bijdrage voor een nieuwe waterpomp op zonne-energie. We kozen voor een hoogwaardige dompelpomp. 

De nieuwe waterpomp is een grote verbetering en maakt een verschil voor elke dag. 

Voordien hadden we een vrijstaande pomp die op zonne-energie werkte, maar deze pomp had een beperkte capaciteit en werkte niet op bewolkte dagen. Ook die zijn er af en toe in Malawi. Nu hebben we het hele jaar door onbeperkt water, ook als de zon zich even achter de wolken verschuilt. 

Toegang tot water is de meest essentiële voorwaarde voor het functioneren van het project, het is een basisbehoefte. We zijn dan ook erg dankbaar met de bijdrage.


Met vele groeten en een grote ZIKOMO KWAMBIRI (thank you) 

Maaike & het Kudimba team